Bubble Works Media

Pandora’nın Kutusu

Korkudan, sevgiye, aile dinamiklerinden, insanın kendini tanıma süreçlerine kadar her şeyin konuşulduğu, Zeus’un tüm kötülükleri içine hapsettiği bir podcast. Bu kanalda kişisel gelişime biraz da Umutça bakıyoruz.

Placeholder Image