Bubble Works Media

Hizmetlerimiz

Orijinal Podcast İçeriklerimizde Özel Seri


Podcast mecrasında aktif bir şekilde yer alarak sesini duyurmak isteyen ama kendi kanalını açmayı tercih etmeyen kurumlar için, inovasyon, girişimcilik, teknoloji, sürdürülebilirlik, yeni nesil genç yetenekler & kurum kültürü, sosyal etki, kültür & sanat, sağlık, güzellik, wellbeing konu başlıklarında aktif içerik üretilen Bubble Works Media orijinal podcast kanallarında, kurum tercihine bağlı olarak sadece sesli veya sesli + videolu içerikler üretilir. Bölümlerde kurumdan veya kurumun tercih ettiği başka kişilerden konuklar alınır.  Kanalın hostunun moderasyonuyla ve kurumla belirlenen çerçevede içerik planı kurgulanıp, dinleyiciyle buluşturulur. Konu başlığında yürüttüğü çalışmaları derinlikli şekilde açıklamak isteyen kurumlar için önerilir.

Özel Seri Örnekleri

Reklam Bandı ve Entegre Reklam

Reklam Bandı
Bubble Works Media orijinal içeriklerinde bölüm başlarında ve sonlarında kurumun istediği tanıtıma ortalama 20-45 saniye olacak yer verilerek, kanalın geçmiş ve güncel bölümlerinin tamamının başına reklam bandı olarak eklenir.

Entegre Reklam
Bubble Works Media orijinal içeriklerinde kurumun talebine özel bir konu başlığı belirlenir. İçerikte hem başta hem de sonda kurumla yapılan işbirliğine değinilir ve bölümün içeriğinde de anlatılmak istenilen konu kurumla uyumlu olacak şekilde, akışın doğallığını bozmadan kurgulanır.

Reklam Bandı ve Entegre Reklam Örnekleri

Di-topik Düşünceler - Salus Reklam Bandı

Kuruma Özel Podcast Kanalı Açılması


Podcast mecrasında kendi podcast kanalı ile yer almak isteyen kurumlara kanalın amacı ile hedef kitlesinin belirlenmesi, konu başlıkları ve içerik akışının planlanması, kanalın açılması, konuk iletişimin yürütülmesi, hostluk yapılması veya dışarıdan belirlenen hostun yönlendirilmesi, stüdüyoda veya online olarak kayıtların alınması, sosyal medya kesit paylaşımı yapılmak üzere dikey çekimlerin yapılması, post prodüksiyon süreçlerinin yürütülmesi, bölüm açıklamalarının yazılması, seçilen mecralarda (Spotify, Apple Podcast, YouTube vb.) içeriğin yayına verilmesi,  Podcast Dinliyorum topluluğunda içeriğin tanıtılması, içerik tüketim verilerinin aylık olarak raporlanması gibi tüm hizmetler uçtan uca sunulur. Bütün aşamalarda kurum yetkilileri ile kurulan teyitleşme mekanizması yürütülür.

Kurumsal İçeriklerimiz

İletişime Geç