Bubble Works Media

Kulaklarda İz
Bırakıyoruz!

Podcast’i merkezine alarak içerikler üreten yeni nesil medya şirketi.

Hizmetlerimiz

Orijinal Podcast İçeriklerimizde Özel Seri

Kanalın hostunun moderasyonuyla ve kurumla belirlenen çerçevede içerik planı kurgulanıp, dinleyiciyle buluşturulur. Konu başlığında yürüttüğü çalışmaları derinlikli şekilde açıklamak isteyen kurumlar için önerilir.

Entegre Reklam ve Reklam Bandı

Bubble Works Media orijinal içeriklerinde kurumun talebine özel bir konu başlığı belirlenir. İçerikte hem başta hem de sonda kurumla yapılan işbirliğine değinilir ve bölümün içeriğinde de anlatılmak istenilen konu kurumla uyumlu olacak şekilde, akışın doğallığını bozmadan kurgulanır.

Kuruma Özel Podcast Kanalı Açılması

Podcast mecrasında kendi podcast kanalı ile yer almak isteyen kurumlara kanalın amacı ile hedef kitlesinin belirlenmesi, konu başlıkları ve içerik akışının planlanması, kanalın açılması, konuk iletişimin yürütülmesi, hostluk yapılması veya dışarıdan belirlenen hostun yönlendirilmesi gibi hizmetleri kapsar.

Orijinal Podcast İçeriklerimizde Özel Seri

Kanalın hostunun moderasyonuyla ve kurumla belirlenen çerçevede içerik planı kurgulanıp, dinleyiciyle buluşturulur. Konu başlığında yürüttüğü çalışmaları derinlikli şekilde açıklamak isteyen kurumlar için önerilir.

Kuruma Özel Podcast Kanalı Açılması

Podcast mecrasında kendi podcast kanalı ile yer almak isteyen kurumlara kanalın amacı ile hedef kitlesinin belirlenmesi, konu başlıkları ve içerik akışının planlanması, kanalın açılması, konuk iletişimin yürütülmesi, hostluk yapılması veya dışarıdan belirlenen hostun yönlendirilmesi gibi hizmetleri kapsar.

Entegre Reklam ve Reklam Bandı

Bubble Works Media orijinal içeriklerinde kurumun talebine özel bir konu başlığı belirlenir. İçerikte hem başta hem de sonda kurumla yapılan işbirliğine değinilir ve bölümün içeriğinde de anlatılmak istenilen konu kurumla uyumlu olacak şekilde, akışın doğallığını bozmadan kurgulanır.

Orijinal İçerikler

Kurumsal İçerikler

İletişime Geç

    Placeholder Image